New Intelligence (DG) .ltd

Người liên hệ: Shirley nie

Điện thoại: +8613532339896

Điện thoại cố định: +86 13532339896

địa chỉ công ty: 6F No.6 Beiheng Road,Tingkeng Road,Tingshan Village,Houjie Town, Dongguan city,Guangdong China.

Trang mạng: newintelligence.vieinfo.com